Harcama İtirazı

Banka Kartı ve kredi kartınız ile yapılan şüpheli veya hatalı işlem(lere) itiraz hakkınız bulunmaktadır. Harcama itirazınızı Bankamıza aşağıda yer alan harcama itirazı formu veya dilekçeniz ile harcamaitirazlari@ziraatbank.com.tr e-posta adresimize veya  şubelerimize iletebilirsiniz.

Harcama itirazı süreçleri ve süreleri Ulusal ve Uluslararası kurallarla belirlenmiş olup, Bankamız ve müşterilerimizi bağlayıcı niteliktedir. Süresi içerisinde tarafımıza ulaştırılmayan harcama itirazları bu kurallar gereği işleme alınamayacaktır. Bu nedenle itirazınızın zaman aşımı nedeniyle olumsuz olarak değerlendirilmemesi için ekstrenizi/hesap özetinizi düzenli olarak incelemenizi ve itirazınız olması halinde en kısa sürede talebinizi yazılı veya aşağıdaki adresten (yandaki linkten) ulaşabileceğiniz harcama itirazı formu ile iletmenizi rica ederiz. 

İtiraza konu işlemler yine Ulusal ve Uluslararası kartlı ödeme kurallarına göre belirlenen süreler içerisinde çözümlenmekte ve bu süreler yapılan işlem tipi ve itiraz nedenine göre 30 ile 180 gün arasında değişebilmektedir.

Harcama itirazında bulunacağınız işlem bilgilerinin net olması ve destekleyici bilgi/belgelerin sunulması itirazınızın en kısa sürede sonuçlanması için önemlidir. Harcama itirazı nedenlerine göre itirazınıza ekleyebileceğiniz belge ve bilgiler harcama itirazı formunda yer almaktadır.

E-postanızda yer alan dilekçenizde veya harcama itirazı formunuzda aşağıda yer alan bilgiler net olarak bulunmuyor ise, talebinizin işleme alınamayacağını önemle hatırlatmak isteriz.

  • Müşteri numarası,
  • İşlemin yapıldığı kartın ilk ve son 4 hanesi,
  • Kart Hamili Adı-Soyadı,
  • İtiraz nedeni ( ürün/hizmet alamadım, iptal/iade görünmüyor, mükerrerlik, bilgim ve onayım dışında, farklı yolla ödedim, ATM nakit çekimi tamamen veya kısmen alamadım, ATM para yatırma hesabıma geçmedi vb.),  
  • İtiraza konu işlem tarihi,
  • İtiraza konu işlem tutarı,
  • İtiraza konu işyeri adı,
  • Varsa itirazı destekleyici belgeler ( iade/iptal belgesi, tutarın farklı yolla ödendiğini gösteren belge, vs.),
  • Para yatırma/para çekme işlemlerinde tutara ek olarak ATM sahibi Banka adı, ATM'in lokasyonu  ve işlem tarihi/saati.

Harcama itirazı formu için aşağıdaki formu tıklayınız.