Hesaplama Araçları

TL
Taksit Sayısı {{TaksitSayisi}}
Taksit Tutarı {{TaksitTutari}} TL
Ana Para {{AnaparaTutari}} TL
Ödenecek Faiz {{FaizTutari}} TL
Ödenecek Toplam Tutar {{GeriOdenecekTutar}} TL
Faiz Oranı {{FaizOrani}} %
Yıllık Maliyet Oranı {{YillikMaliyetOrani}} %
TL
Taksit Sayısı {{TaksitSayisi}}
Taksit Tutarı {{TaksitTutari}} TL
Ana Para {{AnaparaTutari}} TL
Ödenecek Faiz {{FaizTutari}} TL
Ödenecek Toplam Tutar {{GeriOdenecekTutar}} TL
Faiz Oranı {{FaizOrani}} %
Yıllık Maliyet Oranı {{YillikMaliyetOrani}} %
TL
Ödenecek Faiz {{OdenecekFaizTutari}} TL
Faiz Oranı {{UygulanacakFaizOrani(Aylik)}} %
Komisyon Oranı {{UygulanacakKomisyonOrani}} %
Komisyon Tutarı {{UygulanacakKomisyonTutari}} TL
Sabit Komisyon Tutarı {{UygulanacakSabitKomisyonTutari}} TL
Toplam Maliyet {{ToplamMaliyet}} TL

* Ödenecek faiz tutarı üzerinden ayrıca BSMV ve KKDF tahsil edilecektir.
** Faiz oranları ve vadeler bireysel kredi kartları için geçerlidir.
*** Faiz oranına ve ekstre son ödeme tarihine kalan süreye göre ilk taksit tutarı farklılaşabilecektir.